Vervolggesprek met C-Support

Stichting Coronaschade in gesprek met C-Support


Afgelopen woensdag bracht Stichting Coronaschade een bezoek aan Stichting C-Support, die in opdracht van Ministerie VWS mensen met Post-Covid en coronavaccinatieschade ondersteunt en adviseert. Het is een vervolg op ons eerdere gesprek met C-Support. Er is hen verzocht om samen te werken met Stichting Coronaschade, aangezien de erkenning voor en hulp aan vaccinatieschadeslachtoffers nog altijd minimaal is.

Er zijn nu inmiddels 1.100 mensen met vaccinatieschade die zich hebben gemeld bij C-Support. Deze mensen zijn op zoek naar advies, ondersteuning en behandeling, maar voelen zich niet geholpen. Een geval van ‘vraag en aanbod’, aldus de organisatie, omdat er nou eenmaal meer mensen met Post-Covid dan met vaccinatieschade zouden zijn. Wat Stichting Coronaschade betreft is dit geen gegeven en bovendien geven de cijfers van het Lareb duidelijk aanleiding om aan te nemen dat de groep post-vaccinatieschadesachtoffers veel groter is dan op basis van de gemelde bijwerkingen nu bekend. Daarnaast wijst steeds meer wetenschappelijk onderzoek uit dat de coronavaccinaties veel meer en ernstiger (lange termijn) bijwerkingen hebben dan aanvankelijk werd gedacht en dat de groep vaccinatieschadepatiënten daardoor de komende jaren alleen maar zal groeien, met alle gevolgen van dien voor de publieke gezondheid, de economie en de gehele maatschappij. Daarnaast zal er ook niet meer ‘vraag’ komen als er nauwelijks tot geen ‘aanbod’ voor deze groep patiënten is. Stichting Coronaschade kan en wil dat gat opvullen, onder andere door te voorzien in de behoefte voor een specifieke patiëntenorganisatie voor mensen met coronavaccinatieschade. Samen staan wij tenslotte altijd sterker.

Stichting Coronaschade is van mening om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de doelstelling en missie van C-Support. C-Support heeft toegezegd zowel de patiënten als de zorgprofessionals die bij hen zijn aangesloten actief te gaan informeren over het bestaan van Stichting Coronaschade en de patiëntenvereniging voor vaccinatieschadepatiënten in oprichting. Ook zal Stichting Coronaschade worden betrokken bij de organisatie van webinars en informatiebijeenkomsten van C-Support en mogen hiervoor input en deskundigen aandragen. Daarnaast zal Stichting Coronaschade informatie aanleveren over post-vaccinatieschade die (ook) via de kanalen van C-Support beschikbaar wordt gesteld voor de aangesloten patiënten en zorgprofessionals. C-Support zal Stichting Coronaschade bovendien in contact te brengen met medisch centra, onderzoekers en beleidsmakers die bij de organisatie betrokken zijn.

Zie het verslag van het gesprek op de website van Stichting Coronaschade.

Wij hopen uiteraard dat C-support haar toezegging zal nakomen en samen met Stichting Coronaschade wil toewerken naar herstel en gerechtigheid voor alle patiënten.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter