#16 Anne-Marie van Raaij-Schouten

Voorzitter Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken

Anne Marie

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) informeert mensen over de negatieve gevolgen van vaccineren. Een bijzondere organisatie wat sinds de jaren ‘90 het lef heeft om dit enorme taboe te doorbreken in Nederland. Prikschade bestaat al decennia in ons land. Anne-Marie van Raaij-Schouten, voorzitter van deze vereniging, legt uit hoe de vereniging is ontstaan, wat zij hebben meegemaakt als organisatie en hoe de tijden zijn veranderd.

Hoe is de vereniging NVKP ontstaan? Wat is de drijfveer geweest? Wat is de motivatie geweest om een vereniging over kritisch prikken op te richten?

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (NVKP) is in augustus 1994 opgericht door een groep mensen die ervaring hadden opgedaan met negatieve gevolgen van vaccineren. Deze ervaring was opgebouwd vanuit hun beroep, alsook vanuit eigen ondervindingen als ouder. Hierbij bleek dat er weinig gehoor was op al hun vragen. Dit mondde uit in de behoefte meer te willen weten over de risico’s van vaccineren om deze kennis aan een breder publiek kenbaar te maken. 

De NVKP is opgericht omdat ouders en behandelaars signaleerden dat kinderen reageerden op vaccinaties met bijwerkingen waar de ouders van tevoren niet voor waren gewaarschuwd en waar geen verklaring voor kon worden gevonden. Tot op de dag van vandaag worden bijwerkingen, vaccinatieschade ontkend. Het is dus belangrijk dat ouders weten dat vaccineren een keuze is en een eigen verantwoordelijkheid, er is de keuze tussen wel, niet, uitgesteld of gedeeltelijk vaccineren. Vaccineren is een keuze en een eigen verantwoordelijkheid. Ouders zijn zich hiervan vaak te weinig bewust en realiseren zich niet dat zijzelf verantwoordelijk zijn voor de gevolgen en zij beseffen onvoldoende dat latere klachten een gevolg van het vaccineren kunnen zijn.
De kinderen gingen bijvoorbeeld slechter slapen, slechter eten, stopten met praten, werden onrustiger en kregen de ene oorontsteking na de andere. In principe is elke bijwerking mogelijk en afhankelijk van de aanleg (erfelijke belasting) en de gezondheid van het kind op het moment van vaccineren. Laat bovenal alleen volledig gezonde kinderen en volwassenen vaccineren!

Bovendien waren er onverklaarbare overlijdens. Volgens cijfers van Bijwerkingen Centrum Lareb (waar je alle bijwerkingen kunt melden) waren er in 2017 5500 bijwerkingen gemeld waarvan er 100 ernstig waren met ziekenhuisopname en 2 overlijdens, een baby van 2 maanden en een van 14 maanden. Cijfers over 2018 waren vergelijkbaar. Volgens het RIVM zijn er jaarlijks gemiddeld 5 tot 10 kinderen die overlijden na een vaccinatie.

Iedereen zou moeten weten dat er geen bewijs van veiligheid is. In tegenstelling tot medicijnen worden vaccins niet dubbelblind placebo-gecontroleerd en farmacokinetisch onderzocht. We weten dus niet of een vaccin veilig is omdat het niet wordt vergeleken met een echte placebogroep. In onderzoeken wordt hier vaak een ander vaccin voor gebruikt. Zicht op echte bijwerkingen is er dan niet. Wanneer je een vaccin niet farmacokinetisch onderzoekt weet je niet hoe, wanneer en in welke mate alle hulpstoffen en additieven van een vaccin door het lichaam worden opgeslagen of afgebroken. In bijsluiters staat: ‘Farmacokinetische gegevens: Niet van toepassing.’ Zolang deze twee onderzoeken niet zijn gedaan zou niemand mogen claimen dat een vaccin veilig is.

Wordt je kind gezonder door het te laten vaccineren? Volgens de hier genoemde onderzoeken zijn gezonde kinderen, niet-gevaccineerde kinderen.

Hoe is de vereniging ontwikkeld in de loop van de tijd? Hadden jullie als organisatie moeilijkheden ervaren? Of hebben jullie juist veel steun gekregen? 

Voordat er begonnen werd met vaccineren in de jaren ’50 en er een Rijksvaccinatieprogramma werd opgetuigd, waren de ziekten waartegen werd gevaccineerd al bijna verdwenen, dankzij o.a. meer hygiëne, schoon drinkwater, betere voeding en aanleg van riolering.

Dat er steeds meer vaccins zijn gekomen vindt zijn oorzaak in het niet meer aansprakelijk kunnen stellen van farmaceuten voor vaccinatieschade in het jaar 1986, de NCVIA (National Childhood Vaccine Injury Act) waarin is vastgelegd, dat de regering van de VS de verantwoordelijkheid voor de schade heeft overgenomen en de farmaceuten gevrijwaard werden van schadeclaims. Een speciale rechtbank, gefinancierd door de belastingbetaler, werd opgericht voor de behandeling van schadeclaims. Inmiddels is ruim 4,2 miljard uitgekeerd aan slachtoffers. Een eis aan de fabrikanten was wel om elke 2 jaar te rapporteren over maatregelen om vaccins veiliger te maken, maar dat is nooit gebeurd.

Een ander belangrijke ontwikkeling is de verregaande bemoeienis van de WHO met het Europees vaccinatieplan 2014, dat door alle lidstaten, ook door Nederland, is ondertekend. Het is een propagandacampagne, zodat de bevolking vaccins gaat eisen als hun recht door het zaaien van angst, de gevolgen van ziekte te overdrijven en de schade door vaccinaties te bagatelliseren. De censuur op het tegengeluid werd toen sterker. Vervolg hierop kwam met het Action Plan 2020 – 2022. 

Een andere belangrijke ontwikkeling was de publicatie van het onderzoek naar de samenstelling van vaccins door Corvelva (een organisatie vergelijkbaar met de NVKP in Nederland).

De belangrijkste verandering heeft plaatsgevonden door de digitalisering, van geen internet met communiceren via telefoon, brieven, papieren kwartaalblad en papieren ledenadministratie naar een website vol informatie, zoals de informatie over ziekten, vaccins en bijsluiters. Daarmee is er ook toegang gekomen tot alle informatie op het World Wide Web.

Wij zijn steeds meer niet meer weg te denken in het debat over vaccineren, wij zijn een serieuze bron van onafhankelijke informatie geworden, wij zijn tweemaal uitgenodigd door de Gezondheidsraad, door de Media vaak uitgenodigd, bijv. over de verplichting van vaccinatie bij kinderdagverblijven, veel brieven aan overheid en Tweede en Eerste Kamer, bijna wekelijks interviews met studenten voor hun scriptie, lezingen voor studenten of voor ouders,
veel vragen via ons tel. nummer en ons info-adres, artikelen in tijdschriften en brieven aan bijv. verloskundigen over de 22-wekenprik.

De vereniging heeft een goede en overzichtelijke website. Wat doen jullie als vereniging nog meer om vaccinatieschade meer naar buiten te brengen?

Wij hebben in 2010 het boek ‘Ziekten & Vaccins, nader bekeken’ uitgegeven en eind 2022 het boekje ‘Waarom ik nog niet ben gevaccineerd’. Beide te koop in de webshop.
Op de website plaatsen wij ervaringsverhalen, die op Facebook en Telegram worden gedeeld. Onze folder met vooral het kenbaar maken van de keuze die ouders hebben bij het vaccineren van hun kind, wordt veel uitgedeeld en verzonden. Wij informeren behandelaren hierover.

Als iemand vaccinatieschade heeft, dan kan de persoon zijn of haar verhaal doorgeven via jullie website. Kunt u daar iets meer over vertellen? Hoe werkt dit precies?

Wij vragen toestemming om het verhaal op te mogen tekenen als ervaringsverhaal. Telefonisch wordt met de mensen gesproken om een zo volledig mogelijk verhaal op te tekenen. Als er een vraag naar is, sturen wij door naar een behandelaar.

Wat valt jullie op als vereniging? Welke vaccins geven veel bijwerkingen?

Er komen altijd al meldingen en steeds meer vooral na de invoering Hep. B aan het DKTP/Hib vaccin en de invoering van het HPV-vaccin. Elk vaccin kan bijwerkingen geven.

Welke doelgroepen hebben meer last van de prikken?

Het is afhankelijk van de constitutie van het kind, van de persoon. Het kan na de 1e vaccinatie of pas na de HPV-vaccinatie optreden. Het is feitelijk Russisch roulette, bij elke vaccinatie is het de vraag wat er gaat gebeuren.

Krijgen jullie steeds meer meldingen binnen? 

Elke volgende generatie lijkt meer bijwerkingen te laten zien.

Wat vindt u van al die prikcampagnes? Er is dit jaar (2023) bijvoorbeeld een gigantische HPV-prikcampagne gaande, nu ook voor jongens bedoeld.

De HPV-vaccinatie-campagne is een grote misleiding met ongelooflijk veel misinformatie, vol leugens over zogenaamde veiligheid en effectiviteit. De leugen dat het een vaccin tegen kanker is. Deze vaccinatie is oorzaak van heel veel schade onder jongeren, die hun toekomst verwoest zien worden.

Hoe hebben jullie als vereniging het Corona tijdperk ervaren? Wat vonden jullie van de maatregelen en het buitensluiten van ongevaccineerden? Zagen jullie de prikschade tsunami aankomen?

Vanuit onze ervaring zagen wij vanaf het begin alle ellende van ver aankomen. In het begin vertelde Prof. Luc Monteigner al dat dit virus alleen uit een lab kon komen. En werd al gewaarschuwd voor immune enhancement (het op hol slaan van het immuunsysteem).

Over de effecten voor iedereen hebben wij een Covid-19 dossier opgesteld, maar vooral voor de kinderen, die van de ziekte zelf niets te vrezen hebben flyers gepubliceerd:

Vlak voor de zomer van 2021 hebben wij de brandbrief voor ouders en kinderen/jongeren opgesteld:  https://www.nvkp.nl/ouders/brandbrief/  en deze in heel Nederland actief verspreid.

Aan het eind van die zomer de flyer: belast kinderen niet met een experimentele prik.

Hoe is dat eigenlijk geweest met de Mexicaanse griep? Dat was ook een grote prikcampagne geweest.

Bij de Mexicaanse griep was het ook heel erg met heel veel oneigenlijk druk om je te laten prikken, ook zwangeren en kleine kinderen, met als gevolg onnoemelijk veel schade, veel narcolepsie e.a.

De thema’s niet vaccineren en prikschade zijn enorme taboes in onze maatschappij. Ergens heb ik wel het idee dat dit toch een beetje aan het veranderen is. Hoe ervaren jullie dit als vereniging?

Er lijkt nu een kentering naar meer wantrouwen in het gehele vaccinatiebeleid van de overheid. Wij krijgen veel vragen over het anders willen omgaan met het Rijksvaccinatieprogramma.

Worden jullie weleens benaderd door instanties? Nemen de mainstream media of andere organisaties jullie vereniging serieus?

Voorheen werden wij zeker serieus genomen, wij werden regelmatig uitgenodigd door media en door studenten voor een interview voor hun scriptie, maar na 2020 is dat minder en zijn er zoveel meer groepen die kritisch staan tegenover de Covid-prik, waar wij heel blij mee zijn. Helaas nog niet kritisch over het gehele Rijksvaccinatieprogramma.

Uit mijn eigen ervaring weet ik dat heel veel prikschade slachtoffers het moeilijk vinden om naar buiten te treden met hun verhaal. Hoe ervaren jullie dit als vereniging? Wat zouden we kunnen doen om dit makkelijker te maken?

Dit is al gaande vanaf de allereerste vaccinatieschade na de allereerste vaccinaties uit het programma. Huisartsen e.d. ontkennen direct een relatie met het ervoor gegeven vaccin, ook al is dit kort ervoor gegeven. Als schade later optreedt, denken veel ouders niet aan vaccinatieschade. Dat maakt het ook lastig.

Maar als ouders het wel erkennen zou men er meer open over moeten durven praten, maar velen houden het stil. De NVKP brengt het zoveel mogelijk in de publiciteit.

Heeft het volgens u nut om over prikschade te praten? Is het zinvol om te strijden en mensen te informeren over de gevaren? We weten immers dat de geschiedenis zich helaas herhaalt…

Er moet veel meer over worden gesproken, en zou (h)erkend moeten worden door artsen.

Wat zijn uw tips hoe je mensen kunt informeren over de gevaren van vaccineren?

Lees de bijsluiter, ervaringsverhalen en alle info op onze website. Informeer je en weet dat vaccineren in Nederland een keuze is. 

Laatste vraag, weten jullie of er succesvolle prikschade rechtszaken zijn geweest in Nederland? Wij, vaccinatieschade slachtoffers, krijgen namelijk te horen van advocaten dat het kansloos is om een rechtszaak aan te spannen, want de overheidsinstanties zijn zo pro vax. Wij krijgen ook te horen van Ministerie VWS dat wij de prikken op eigen risico hebben genomen, wat uiteraard heel flauw is om te horen.

Advocaten zijn niet zo happig om een zaak tegen het ‘narratief’ van de overheid te beginnen. Ze vrezen voor hun eigen imago en werk. Slechts acht mensen met vaccinatieschade na de Mexicaanse griepvaccinatie hebben via de landsadvocaat een rechtszaak tegen de overheid kunnen aanspannen. Acht mensen van de vele schadegevallen. Eerdere en andere schadegevallen bijv. na de Hepatitis-B vaccinatie zijn nooit succesvol geweest. Uit Engeland is wel een geslaagde zaak bekend van Dr. Jayne Donegan. Zij heeft een rechtszaak gewonnen van twee moeders die hun kind niet wilden laten vaccineren en de ex-partners wel. De uitslag was dat niet bewezen kon worden dat het voor de gezondheid van een kind noodzakelijk is dat het wordt gevaccineerd.

Voor meer info over de vereniging NVKP zie website: www.nvkp.nl

Deel dit gesprek

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter