#27 Anoniem

Een zoon met darmproblemen en verlies van functies na de BMR prik

Een tijdje geleden ontmoette ik een vrouw die mij vertelde dat haar zoon chronische gezondheidsklachten kreeg na de BMR prik (Bof, Mazelen, Rode Hond). Deze vaccinatie krijgen kinderen twee keer, tenminste als je het rijksvaccinatieprogramma volgt, met 14 maanden en als ze 9 zijn. Ik vroeg aan deze moeder of ze haar verhaal wilde delen via mijn platform. Nadat er enige tijd verstreken was, besloot ze om haar verhaal te delen met mij, maar wel anoniem. Ik heb haar een aantal vragen gesteld. Lees haar antwoorden hieronder. 

Je kreeg een zoon. Wat wist jij over de kindervaccinaties? Wat werd jou verteld door bijvoorbeeld het consultatiebureau of ziekenhuis over de kinderprikken?

Mijn zoon is in 1998 geboren. Er was geen internet, alleen mainstream media. Alleen hele radicale christenen vaccineerde niet en daar wilde ik niet bij horen. Ik had van hele alternatieve mensen wel gehoord dat vaccinaties niet goed zouden zijn, maar dat klonk allemaal zo vaag en overdreven.

Ik behoor nog tot de generatie van mensen waarvan de ouders broertjes en zusjes hebben verloren door kinkhoest en ik had op de lagere school een klasgenootje met een vader die mank liep door polio. Ik heb verhalen gehoord van mensen die vroegtijdig waren gestorven door tetanus, een klein wondje en je kon zo dood gaan.

Ik had wel getwijfeld, vooral aan de BMR-vaccinatie. Mijn hele generatie heeft deze ziektes gehad als kind. Dus waarom vaccineren. Nu is dat dus het probleem. Als iedereen is gevaccineerd dan is de kans niet groot dat je deze ziekte doormaakt als kind en immuniteit opbouwt, terwijl het wel schadelijke ziektes zijn bij volwassenen. Mijn tante was niet gevaccineerd voor de rode hond en mijn nichtje is doof geboren.

En ook de Hib (haemophilus influenzae type b) was toegevoegd, maar ik weet nog dat dat heerste op mijn middelbare school. Hoe bang iedereen was. En ook hier kende ik volwassenen die scheel waren gaan kijken door hersenvliesontsteking en traag spraken.

Er is mij niets verteld bij het consultatiebureau. Het was zo normaal dat ze er niet eens gevraagd werd of je het wel wilde.

Welke prikken heeft jouw zoon gekregen en hoe reageerde hij op deze prikken?

Hij heeft het volledige vaccinatie programma doorlopen dat toen aangeboden werd. Hij reageerde heftig, met koorts, daar waren we voor gewaarschuwd en voor bulten op de plek waar hij gevaccineerd werd. Hij was ook altijd heel ziek als er tandjes of kiesjes door moesten komen en hij had een koemelkallergie. Het hoorde erbij.

Bij mij kind op de voetbal zat een jongen met een kort been. Zijn ouders vertelden me dat hij met twee gelijke benen geboren was, dat hij een vaccinatie kreeg in zijn bovenbeen en dat er op die plek een grote bult kwam en dat zijn been niet meer is gegroeid (dit is een verschijnsel van polio). Ik was echt in shock toen ik dat hoorde, maar dat was later, veel later.

Jouw kind heeft uiteindelijk zeer slecht gereageerd op één van de kinderprikken. Welke vaccinatie is dit geweest en wat gebeurde met hem?

Toen hij anderhalf was hadden we een plek op de crèche. Hij zou 1 mei starten. Vlak daarvoor moest hij nog even snel z’n BMR-vaccinatie krijgen, want dat eiste de crèche. Ik weet niet hoe lang daarna, maar vlak daarna kreeg hij klachten. Hij was net aan het wennen en kreeg vreselijke diarree. Het duurde 9 dagen. Zijn ontlasting is nooit meer geweest wat het was.

Je zoon veranderde. Kun je wat meer vertellen over zijn symptomen?

Het was een heel groot kind voor zijn leeftijd. Hij zat boven de groeicurve en hij was heel sterk. Hij kon heel lang met in ieder hand een literpak melk door het huis lopen voor de lol. Ook had hij al een pincet greep. Hij heeft toen tekeningen gemaakt die hij nu niet meer kan maken. Hij kan een potlood niet meer zo fijn aansturen. Vóór de prik had hij een goede mondmotoriek. Hij sprak woorden heel keurig uit. Na de prik ging hij kwijlen en onduidelijk praten. Zijn mondmotoriek was aangetast. Hij stootte zich steeds vaker alsof hij zijn plaats in de ruimte niet meer kon vinden en dan ging hij met zijn lijf voelen waar het randje zat. Hij gebruikte zijn ogen daar niet meer voor. Hij werd bij tijd en wijle apathisch. Ook ging hij op zijn tenen lopen en met zijn handen fladderen. Hij verloor de kracht in zijn armen en benen. De fysiotherapeut noemde dat later een slappe spierspanning. Een jaar later zat hij nog steeds in maat 80. Hij zat in de groeicurve van een klein kind. Verder waren we begonnen met de potje training, met succes ervaringen, maar dat liep toen helemaal in het honderd. Het heeft wel tot aan z’n dieet geduurd (7 jaar) eer hij zindelijk werd voor ontlasting met altijd nog wel 1 tot 3 ongelukjes per week.

Dacht je meteen dat de vaccinatie dé boosdoener is geweest? Hoe reageerde de medische wereld op de situatie?

Ik dacht niet aan de vaccinatie. Ik was wel bezorgd. Ik werd niet serieus genomen door het consultatiebureau en de huisarts. Het was vooral sussen. Ik werd overbezorgd genoemd. Dat leek me wel fijn, dan was er niks met mijn kind. Toen ik bij de crèche erop aandrong dat hij met zijn handen fladderde, zagen zij het ook. Zij hebben hem naar het ziekenhuis gestuurd, omdat hij epilepsie zou hebben. Hij mocht gelijk niet meer komen. Toen was hij 3 jaar. Daar ging mijn carrière als jurist. Heb ik daarvoor 4 jaar op de universiteit gezeten? Er kwam geen epilepsie uit, maar autisme. De diagnose is gesteld met 5 jaar. Toen wilden de artsen al helemaal niet meer naar zijn ontlasting kijken.

Hoe ging het verder met hem? Heeft iets geholpen?

Hij had dus de diagnose autisme gekregen en hij had veel last van zijn buik, darmen, ontlasting, maar ook eczeem, hij was moeilijk met eten. Een medewerker van professor Buitelaar, kinderpsychiater aan de universiteit van Nijmegen, mevrouw Pelsser, deed onderzoek naar voeding en gedrag. Wij hebben ons voor een bedrag van 600,- Euro aangemeld bij het onderzoek. We kregen een Rotatie en Eliminatie Dieet. Daar knapt hij van op, lichamelijk en in z’n gedag. Hij werd rustig en blijer. Zijn concentratie was beter. Zelf gaf hij aan dat hij minder buikpijn had en niet meer misselijk was. Voor meer informatie over biomedische interventies bij autisme zie het Sunderland protocol. 

Ik ben benieuwd hoe je tot de conclusie was gekomen dat de kinderprik dé oorzaak is geweest van zijn klachten. Kun je beschrijven hoe je dit hebt ontdekt? 

Internet was in ons leven gekomen en ik kwam in een digitale praatgroep van ouders met een autistisch kind die op zoek waren naar een cure en daar kwam ik mensen tegen die hetzelfde verhaal vertelden: vaccinatie > diarree > autisme. Dat ik het nog zo goed weet, was omdat we niet konden starten op de crèche. Nu weten we dat diarree een trigger is voor coeliakie. We weten dat er zoiets bestaat als neurocoeliakie.

We hadden toen ex-dokter Wakefield die ons verhaal bevestigde en vervolgens oneervol is ontslagen en wiens publicatie van het hele internet is gehaald en we hadden Kennedy. Hij had in het tijdschrift Rolling Stone een artikel geschreven als Follow the Money maar dan over de vaccinatie industrie. Dat artikel kon voor een lange tijd niet gevonden worden op het internet. Ik heb altijd geleerd dat wetenschap en democratie elkaar tegenspreken is en NIET het zwijgen opleggen.

Ik kwam in de gehandicapte wereld mensen tegen die me vertelde dat kinderen die met een hersenbeschadiging zijn geboren niet goed reageren op het kinkhoest vaccin en dat zij die daarom niet kregen. We kregen toen ook nog dat hele verdrietige verhaal van Freek. De acht jaar oude jongen Freek Hagoort overleed op 9 maart 2009 drie dagen nadat hij gevaccineerd was tegen Bof, Mazelen, Rodehond, Difterie, Tetanus, Polio (BMR-DTP).

Er heerst nog steeds een gigantisch taboe in onze maatschappij om te praten over vaccinatieschade. Hoe ervaar jij dit?

Toen Freek was overleden ben ik voor mijn dochter gestopt met vaccineren. Ik was lamgeslagen. Mijn zoon had het programma al doorlopen. Voor haar 18e heeft ze er zelf voor gekozen om alles in te halen.

Ik sprak er wel over. Ik motiveerde het als volgt. Ik geloofde toen nog heel erg in het nut van vaccinatie, maar ik zie dat er wel bijwerkingen zijn. Daar moeten ze eerlijk over zijn. Ze moeten de mensen die wel last hebben van de bijwerkingen compenseren. Het is natuurlijk een risicovolle keuze om je kindje wel of niet te laten vaccineren, maar laat ze daar eerlijk over zijn. Zorg voor een goede opleiding voor kinderen die vaccinatieschade hebben en voor hulp aan de ouders en goed kinderopvang. 

Met de Mexicaanse griep voelde ik mij erkend, in zowel de macht van de vaccinatie industrie als de mogelijkheid van vaccinatie schade. De Deense regering liet een onderzoek doen naar de mogelijkheden van autisme als gevolg van inentingen. 

Wakefield stelde zich op het standpunt dat er kinderen waren die na de BMR-vaccinatie maagdarmontsteking hadden gekregen. Hij meldde van deze vier kinderen dat er één autistisch was geworden erna en hij trof een mazelenstam aan in het ruggenmerg vocht die uit het vaccin kwam. 

Kinderen krijgen normaal een BMR-prik dat een bepaald zwaar metaal bevat. In het Deense onderzoek werd een zware metaal vervangen door een ander zwaar metaal. De conclusie van het onderzoek was dat er niet significant meer kinderen autistisch waren geworden, maar dat de onderzoeksgroep te klein was om daar een conclusie uit te trekken en dat er vervolgonderzoek moest komen.

Zelfs de Nederlandse Vereniging van autisme riep: je krijgt geen autisme van een vaccinatie.

Het Covid tijdperk heeft ervoor gezorgd dat vaccinatieschade meer naar boven is gekomen. Hoe heb jij deze tijd beleefd? Is het nu makkelijker geworden voor jou om te praten over vaccinatieschade of juist niet?

Ik had al geleerd om te zwijgen, want voor nuance is geen plek. Tijdens Corona werd dat alleen maar erger. Ik heb me wel laten vaccineren tegen Corona. Ik ben drie keer gevaccineerd. Ik deed dat ter bescherming van mijn oude vader en een vriendin met kanker. Mijn zoon werd bij de tweede vaccinatie goed ziek, erger eigenlijk dan van Corona zelf. Hij heeft de derde booster geweigerd. Achteraf maar goed als ik weet hoe ziek mijn neef van de derde prik is geworden.

Wat ik wel heb gedaan is mijn vader uithoren. Hij is niet gevaccineerd, zelf niet tegen pokken. Hij is van 1936. Ik vroeg hem hoe dat toen was, met de polio epidemie, maar er was helemaal geen epidemie. Hij vertelde dat een kind ziek was geworden. Toen ik vroeg of hij idee had waarom alleen deze leeftijdgenoot van hem ziek was geworden kon hij alleen bedenken dat het gezin van deze jongen veel geleden had in de Tweede Wereldoorlog.

Wat zou je nog mee willen geven aan kersverse ouders?

Mijn dochter was te vroeg geboren, ze kreeg RS. Ze was heel erg ziek. Het was kantje boord. Ze heeft 9 dagen op de kinderen IC aan de beademing gelegen. Dat gun je geen mens. Mijn nichtje heeft pas RS gehad. Zij was gelukkig niet zo heel erg ziek. Het leven gaat zoals het gaat. Ik kan hier niks over zeggen.

Wat zijn jouw wensen?

Ik zou willen dat er openheid komt. Dat er onderzoek komt naar het nut van vaccinaties, dat er onderzoek komt of er soms andere redenen zijn dat mensen wel of niet ziek worden van een bepaalde ziekte. En of het ook mogelijk is uit te zoeken of het voorspelbaar is dat sommige mensen of kinderen zo slecht reageren op een vaccinatie. Ik zou ook graag willen dat er compensatie komt voor de slachtoffers, niet perse in geld, maar in participatie mogelijkheid.

Share

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter