Blackboxcentrum Lareb

Een doofpot-instantie voor bijwerkingen

Een opgeblazen olifant bij Lareb in Den Bosch tijdens Week van de Vaccinatieschade (bron: LNN Media) 

Als je ernstige gezondheidsklachten krijgt door een vaccinatie, dan kun je deze klachten melden bij Bijwerkingencentrum Lareb, afgekort Lareb. Mijn lotgenoten en ik maken mee dat deze Nederlandse instantie niet transparant is en vreemd omgaat met onze meldingen. Lareb lijkt eerder op een blackboxcentrum wat aan de buitenkant de vaccinatieschade wereld mooier laat lijken dan dat het in werkelijkheid is. Het is frustrerend om te zien hoe de doofpot bij deze mysterieuze instantie zich voor je ogen ontvouwt en je staat er als prikschade getroffene machteloos in.

‘Bijwerkingen’

Laten we eerst beginnen watvoor instantie Lareb eigenlijk is. Lareb beweert een meld- en kenniscentrum te zijn voor geneesmiddelen, vaccins en gezondheidsproducten. Je kunt meldingen doen van bijwerkingen en je laten informeren over bijwerkingen. De instantie gebruikt het woord ‘bijwerkingen’ wat jou de illusie geeft dat bijwerkingen in het algemeen onschuldig en tijdelijk van aard zijn. In de realiteit zien we dat vele ‘bijwerkingen’ die veroorzaakt worden door de vaccinaties permanente letselschade is waar je de rest van je leven mee moet dealen. Denk aan tinnitus (een chronische piep in je oren), doofheid, blindheid, ernstige hartcomplicaties, hersenschade, etc.

Gefinancieerd door de overheid

Het Lareb noemt zichzelf een onafhankelijke stichting en wordt gefinancieerd door Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het Lareb bevindt zich in Den Bosch in hetzelfde gebouw waar C-support te vinden is en delen dezelfde wandelgangen. C-support is bedoeld voor patiënten die langdurig klachten ondervinden van Covid-19. Deze instantie wordt gefinancieerd door dezelde ministerie. Het ministerie merkte dat er zoveel Covid vaccinschade slachtoffers waren die nergens terecht konden en toen besloten ze maar uiteindelijk dat mensen met langdurige klachten door Covid vaccinatie ook bij het C-support zich kunnen aanmelden. Het Lareb biedt namelijk geen hulp aan vaccinatieschade slachtoffers. Het is enkel een meld- en kenniscentrum.

Alles-Behalve-de-Vaccinatie Syndroom

Waar het Lareb als instantie bekend om staat is dat zij altijd aangeven dat een gemelde bijwerking niet altijd door het vaccin veroorzaakt hoeft te zijn. Dat is ook hun grootste disclaimer die je overal tegen zal komen in hun persberichten. Zij geven standaard aan dat klachten of aandoeningen door een andere oorzaak na de vaccinatie kunnen ontstaan. Zij maken verder geen onderscheid tussen wat precies toeval is en wat geen toeval is. Alle meldingen die je ziet op hun website kunnen dus gezien worden als puur toeval. Best wel bijzonder. Als je een whiplash krijgt na een auto-ongeluk dan wordt dat niet gezien als toeval. Als je vuurwerk afsteekt en je mist vervolgens een paar vingers dan wordt dat als geen toeval gezien. Als je chemotherapie krijgt dan weten we dat het ook je goede cellen kan beschadigen. Máár als iets kort na de prik gebeurt dan geeft het Lareb aan dat het ook toeval kan zijn. Als je goed kijkt naar de berichtgeving in de media dan lees je vaak dat het Lareb de conclusie trekt geen verband te zien tussen de gezondheidsklachten en het vaccin óf het moet onderzocht worden. Ook al staat de bijwerking in de officiële bijsluiter van het vaccin op het CBG (College ter Beoordeling van Geneesmiddelen), Lareb zal altijd blijven zeggen dat het nog steeds toeval kan zijn óf ze gebruiken twee andere magische woorden: de persoon had ‘onderliggend lijden’. Soms geven ze zelfs meteen stellig al aan als een persoon bijvoorbeeld vijf minuten na de vaccinatie overlijdt dat het niet direct iets te maken heeft met het vaccin. Wij, vaccinatieschade getroffenen en dappere artsen, weten dondersgoed dat de vaccinatie dé oorzaak is geweest van de ontstane gezondheidsklachten en dat sommigen zelfs overleden zijn door de prik. Ook al zijn de bijwerkingen opgenomen in de bijsluiters, ook al is er zoveel wetenschappelijk bewijs wat de verbanden aan toont, ook al noteren artsen in medische notities dat het vaccin de oorzaak is geweest, het Lareb lijdt blijkbaar zelf aan een bijwerking, namelijk het Alles-Behalve-de-Vaccinatie Syndroom. 

Lareb doet geen onderzoek

Als we het Lareb ermee confronteren of zij zelf onderzoek doen naar deze toevalligheden, dan krijgen wij als antwoord: ‘wij registreren alleen, wij doen geen onderzoek’. Bijzonder voor een kenniscentrum. Als er geen onderzoek wordt gedaan naar deze toevalligheden, tja, dan blijven wij toeval. Het lijkt wel alsof de taak van het Lareb is om deze lelijke waarheid niet te willen bevestigen. Lareb ligt ook achter in het bijhouden van relevant onderzoek, zoals de studie naar Post Vaccinaal Syndroom van Yale-universiteit, wat volgens de Nederlandse overheid een verzinsel is. Lees zelf maar wat onze overheid hierover uitkraamt. 

Afzwakken van symptomen

Wat heel opvallend is dat Lareb onze meldingen afzwakt. Ik zal mijn persoonlijke ervaring toelichten. Vóór de vaccinatie had ik normale lichte menstruaties, na de Corona vaccinatie is mijn ongesteldheid één grote hel geworden. Ik ben bij de gynaecoloog geweest en via een kijkbuikoperatie hebben zij ontdekt dat ik plotseling endometriose graad 4 heb. Dit staat ook in mijn dossier. Uit een wetenschappelijke studie is ook gebleken dat de Corona vaccinaties endometriose sowieso kunnen verergeren bij vrouwen. Nadat ik gediagnosticeerd werd heb ik dit gemeld bij het Lareb, maar tot mijn verbazing zag ik mijn melding niet terug op hun website. Na een aantal keren gebeld te hebben met het Lareb kreeg ik als antwoord dat zij de aandoening genoteerd hebben als ‘stukjes baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder’. Ik legde uit dat dit niet de definitie is van endometriose. Waarom gebruiken zij niet de medische term in mijn medisch dossier? Hoe zou je het vinden als een vergevorderde darmkanker genoteerd wordt als ‘onrustige darmcellen’? Dat geeft toch een heel ander beeld? Waarom iets onschuldiger maken dan dat het is? De medewerker van het Lareb antwoordde dat zij niet meteen van het allerergste uitgaan. Ik confronteerde haar weer met het feit dat ik het allerergste heb. Ik wilde haar in contact brengen met mijn gynaecoloog, maar dat wilde ze niet. Zij begreep mijn frustratie, maar beëindigde het gesprek met de mededeling dat zij niet van plan zijn om dit op korte termijn aan te passen, wellicht ooit in de toekomst. Zo heeft ze mij afgepoeierd. Mijn andere lotgenoten maken precies hetzelfde mee. Migraine wordt geregistreerd als hoofdpijn. De zenuwziekte neuropathie wordt tintelingen. De huidziekte gordelroos wordt simpelweg jeuk. Het Lareb is een pro in sugar coating! Het lijkt wel alsof Lareb een PR bureau is wat een mooier beeld wilt schetsen van onze negatieve vaccinatie ervaringen.

Aandoeningen opsplitsen in losstaande symptomen

Wat ons ook opvalt is dat het Lareb vaak een gemelde aandoening registreert als losstaande symptomen en niet als aandoening. Zo wordt de diagnose Functionele Neurologsiche Stoornis (FNS) niet genoemd als aandoening, maar wordt het onderverdeeld in symptomen, bijvoorbeeld tintelingen, spierpijn en hoofdpijn. Wat klinkt onschuldiger? Het woord ‘stoornis’ of een aantal bijwerkingen? Zeg het maar. Wij hebben ontdekt dat niet alleen Lareb zo te werk gaat. Ik was ook in contact met Pfizer en ik confronteerde ze met het feit waarom Guillan-Barré Syndroom (GBS) niet opgenomen is in hun Corona vaccinatie bijsluiter. GBS is een ernstige bekende ‘bijwerking’ waarbij toenemende spierzwakte en spierverlamming optreedt. Een medewerker van Pfizer gaf aan dat zij de aandoening GBS opgesplitst hebben in symptomen. Je kunt in de bijsluiter lezen dat je bijvoorbeeld spierpijn, tintelingen en vermoeidheid kunt krijgen. Dat is toch gek! Hoe moet ik nou weten dat al die verschillende symptomen bij elkaar ook een vreselijke aandoening kunnen vormen? Laten we even een ander voorbeeld nemen, de neurologische aandoening Parkinson. Typische symptomen van Parkinson kunnen onder andere trillingen, spierpijn en slapeloosheid. Hoe moet ik aan de hand van deze symptomen weten dat ze hiermee Parkinson bedoelen? Het beestje wordt niet bij de naam genoemd. Is een Lareb of een farmaceutisch bedrijf bang om deze verschrikkelijke aandoeningen te noemen? Ik schrik namelijk wel als iemand acute Parkinson, Multiple Sclerose of ALS krijgt door een vaccinatie. Dat komt wel binnen ja. Spierpijn, tintelingen en hoofdpijn klinkt voor mij veel onschuldiger en word ik uiteraard minder bang. Op de website van het Lareb kun je lezen dat dit soort verschrikkelijke neurologische ziektes wel voorkomen, alleen het is opvallend dat deze getallen heel laag zijn, terwijl wij deze lage aantallen niet terug zien in onze supportgroepen. Door dit trucje, het opsplitsen van diagnoses in symptomen, kunnen het aantal ernstige aandoeningen uiteraard laag blijven. Dit verklaart ook enigszins dat het aantal bijwerkingen hoger is dan het aantal meldingen op hun website. Nu moet ik erbij zeggen als je ernstige vaccinatieschade oploopt, dan heb je heel vaak te maken met verschillende symptomen, dus vandaar dat de bijwerkingen hoger zijn dan het aantal meldingen, maar deze tactiek die toegepast wordt is wel opvallend.

Bijwerking is per definitie mild

Verder is volgens het Lareb jouw bijwerking per definitie mild. Pas als jij na een jaar meldt dat jouw bijwerking nog steeds aanwezig is, dan wordt het geclassificeerd als ernstig. Als jij dit niet doet, dan gaat het Lareb ervan uit dat jouw opgegeven bijwerking gewoon mild is. Het Lareb doet ook geen opvolging. Lareb vraagt niet na een paar weken, maanden, een jaar of jaren hoe het met je is. Ze registreren alleen als jij ze belt, ze houden zich niet bezig met het opvolgen. Ook al zeggen ze op hun website dat ze dit wel doen, mijn lotgenoten en ik maken het in ieder geval niet mee.

Lareb trekt niet aan de bel

Wanneer trekt het Lareb eigenlijk aan de bel? Wij waren bij het Ministerie VWS en wij vroegen aan ze wat de signaalwaardes zijn van het Lareb om alarm te slaan. Als we kijken naar de Corona vaccinaties kwamen er op een gegeven moment 1.000 meldingen per dag binnen. Ministerie VWS had geen idee en zij gaven aan dat zij geen afspraken hebben met het Lareb hierover. Je zou wel verwachten dat er afspraken worden gemaakt, toch? We merkten heel goed met de AstraZeneca prikken dat andere landen alarm sloegen vanwege de ernstige bijwerkingen en deze prikken niet meer wilden geven aan het volk. Nederland sloeg niet alarm, pas later werd er ingegrepen. Te laat uiteraard. Nu weet je waarom. Het Lareb trekt niet aan de bel. Nederland heeft pas gereageerd toen meerdere landen alarm sloegen. Moet ons land dit niet zelf onderzoeken en zelf signaleren? Gebruik je eigen instanties zou ik zeggen en wacht niet op andere buitenlandse instanties die wel aan de bel trekken. 

Technische storingen

We weten ook dat heel veel bijwerkingen niet geregistreerd zijn door het Lareb vanwege technische storingen. Wij hebben een mail ontvangen waarin gezegd werd als je een Tablet, Iphone, Apple of Android hebt, dan kwamen de meldingen niet binnen tijdens de technische storingen. Wij vroegen aan Ministerie VWS of het niet van belang is om een persconferentie te houden of een persbericht te maken over deze technische storingen, zodat mensen er achter aanbellen om te checken of hun melding wel goed is binnengekomen. Het ministerie vond dit geen goed idee. Bijzonder, maar ook weer niet. Zij hebben geen baat bij als er meer meldingen worden gemaakt, hun doel is immers om de vaccinatiegraad zo hoog mogelijk te houden.

Verdwenen bijwerkingen

Wij hebben ook gemerkt dat een behoorlijk groot aantal bijwerkingen van de Corona vaccinaties recentelijk zijn verdwenen op de website van het Lareb. We hebben het Lareb nagevraagd wat er precies aan de hand is. We hebben een mail gekregen waarin zij bevestigen dat het inderdaad klopt dat het aantal meldingen (en bijwerkingen) wat nu zichtbaar is op de website lager kan zijn dan voorheen. Dit komt omdat op de huidige website meldingen van fabrikanten niet meer getoond worden, voorheen werden deze wel meegenomen. Het gegeven waarom Lareb de meldingen van de fabrikant niet meer toont legt het Lareb niet uit op de website. Best wel een belangrijk update zou je zeggen. We hebben contact gehad met een van de fabrikanten en die gaven aan de bijwerkingen niet te melden bij het Lareb. Een vreemde situatie.

Niet meer per merk, maar per vaccingroep

De uitgebreide informatie over de bijwerkingen per vaccin is ook verdwenen. Voorheen werd onderscheid gemaakt tussen de merken Pfizer, Moderna, Janssen, etc., nu niet meer. Wij hebben als antwoord gekregen dat de meldingen van de Corona vaccinaties op de website niet meer per merk worden getoond, maar per vaccingroep. Lareb legt uit dat de keuze om de meldingen niet meer per merk te laten zien, omdat zij zagen dat de behoefte hiervoor is afgenomen en dat minder mensen deze informatie raadpleegde. Is het Lareb een soort social media account geworden wat kickt op het aantal likes en hartjes? Bijzonder. De Corona vaccinaties van Astrazeneca en Janssen werden niet meer gegeven in Nederland vanwege de hoeveelheid ernstige bijwerkingen, maar nu worden blijkbaar alle Corona prikken op één hoop gegooid. Zelfs de mRNA corona vaccinaties van Pfizer en Moderna zijn anders qua samenstelling en dose, dat is toch interessant om te volgen? Blijkbaar niet meer, althans niet aan de buitenwereld.

Verborgen bijwerkingen

Wat verder ook opvallend is dat de bijwerkingen van de Mrna vaccins niet meer zo goed zichtbaar zijn op de website van het Lareb vergeleken met vorig jaar. Op de website wordt je verleidt om te klikken op de injectie icoon wat een paar bijwerkingen laat zien, terwijl als je op een andere plek op hun website kijkt dan zie je veel meer informatie over de gemelde bijwerkingen, zoals een gigantisch hoog aantal aantal beroertes en miskramen. Je moet maar net weten dat deze informatie daar beschikbaar is. Ik heb het Lareb ermee geconfronteerd waarom deze belangrijke meldingen zo verborgen zijn op hun website, want door deze info krijg je wellicht een veel negatiever beeld over de bijwerkingen. De medewerker van het Lareb kon mij geen antwoord geven. Ze gaf wel toe dat het inderdaad lastig te vinden is. Ik heb een uitleg gegeven op mijn Social Media hoe je deze informatie kunt vinden, zie video hieronder.

Een topje van de ijsberg

Als we het hebben over de Corona vaccinaties dan vormen de meldingen die getoond worden op de website van het Lareb slechts een topje van de ijsberg. Naast het feit dat het Lareb zelf niet transparant is en behoorlijk slordig om gaat met onze meldingen, hebben we ook te maken het feit dat vele vaccinatieschade getroffenen geen idee hebben dat ze hun bijwerkingen kunnen melden bij deze instantie. Binnen de medische wereld is vaccinatieschade ook een enorm taboe. Als jij ernstige gezondheidsklachten hebt en dit door geeft, wordt je vaak niet geloofd door instanties of artsen. Wij maken ook mee dat zelfs medici geen flauw idee hebben om dit door te geven aan deze instantie of dit niet durven. Zo is gebleken dat artsen die aangeven dat de gezondheidsklachten ontstaan zijn door de prik in een moeilijke situatie gebracht kunnen worden, zoals de kans om een artsenregistratie te verliezen waardoor de arts zijn/haar beroep niet meer kan beoefenen.

Er zijn ook studies naar Lareb achtige instanties gedaan wereldwijd. Er is geconstateerd dat waarschijnlijk een instantie als Lareb of VAERS (Amerikaanse variant van het Lareb) slechts maximaal 10% laat zien van de realiteit. Je kunt alle cijfers dus waarschijnlijk met 10 vermenigvuldigen om een realistischer beeld te krijgen. Als er wordt aangegeven dat er 700 doden zijn na de Corona vaccinatie, dan kun je dus ervan uit gaan dat het hoogstwaarschijnlijk eigenlijk minimaal 7.000 zijn. Het grappige is dat het Lareb jou juist wilt overtuigen dat alle meldingen ook toeval kunnen zijn en een mooier beeld laat geven, maar de realiteit is het tegenovergestelde.

Censuur

Het Lareb doet op een indirecte manier ook mee aan censuur. Lareb geeft aan dat men uitsluitend na overleg met hen gegevens over de meldingen mag gebruiken in publicaties of media. Dit in verband met de juiste interpretatie en benodigde toelichting van deze gegevens. Met andere woorden, de pers mag bijwerkingen niet zomaar overnemen, maar de pers moet eerst contact opnemen met het Lareb voor uiteraard hun bekende disclaimer. Op deze manier zorgt de instantie ervoor dat alle vaccinatieschade verhalen in de media worden gegooid op de magische woorden toeval of onderliggend lijden.

Een kijkje in de vaccinatieschade wereld

Mijn intentie is niet om het Lareb he-le-maal de grond in te boren. Het Lareb laat uiteraard wel wat zien over onze realiteit. Het geeft jou een kijkje in de wereld waar je absoluut niet in wilt belanden. De website van Lareb laat sowieso véél meer zien dan de officiële bijsluiter van een vaccin of een vaccinatie flyer van de overheid of een vaccinatie advertentie in de krant of een persconferentie over vaccineren. Alleen je moet wel rekening mee houden dat deze instantie geen open boek is. Het Lareb doet niet aan open en eerlijke communicatie. Het Lareb lijkt wel als doel te hebben om een mooier beeld te geven over de ‘bijwerkingen’ (lees: letselschade) die kunnen optreden. Ik hoop dat ik met deze blog een duidelijk beeld heb gegeven dat het Lareb slechts een beginpunt is om je te verdiepen in de verborgen onderwereld van vaccinatieschade.

Geschreven door Magdalena Dzambo met input van Iris de Boer, oprichtster van de supportgroep Ernstige/langdurige bijwerkingen vaccinatie.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter