Stuitingsbrief, een belangrijke brief voor prikschade slachtoffers

Voor sommigen prikschade slachtoffers is het inmiddels bijna drie jaar geleden dat we letselschade hebben opgelopen door de C-prikken. Als je aanspraak wilt blijven maken op een schadevergoeding dien je een stuitingsbrief te schrijven naar de producent (in mijn geval Pfizer), de staat (in ons geval Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport) én de arts die de vaccinatie heeft toegediend (in mijn geval GGD Rotterdam-Rijnmond). In de brief geef je aan dat je hen verantwoordelijk houdt. 

Als je niet binnen drie jaar een stuitingsbrief naar de producent schrijft (of een rechtszaak opstart), komt je claim te vervallen. Voor de staat en de arts gelden een verjaringstermijn van vijf jaar. Let op: je moet dit zowel per email als per post versturen! Ook al leven we in een digitale wereld is het in dit geval belangrijk om het ook juist per post te versturen.

Je kan de verjaring gemakkelijk ‘stuiten’ (onderbreken) door middel van deze schriftelijke mededeling, dus de brief. Wanneer je de verjaring hebt gestuit door middel van die brief, gaat een nieuwe termijn lopen. Je moet dus elke drie jaar een brief sturen naar de producent, en elke vijf jaar een brief naar de staat en de arts.

Hieronder is een model van de stuitingsbrief te zien voor de producent van het vaccin.

Hieronder is een model van de stuitingsbrief te zien voor de staat, in dit geval Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Zoals je in deze stuitingsbrieven kunt lezen leg je de feiten uit: wanneer je bent geprikt, welk vaccin je hebt gehad, en welke klachten je daarvan hebt. Je legt uit dat je de organisatie aansprakelijk stelt voor jouw schade. Daarnaast schrijf je in de brief de zin: “Deze brief moet worden gezien als een mededeling bedoeld in artikel 3:317 van het Burgerlijk Wetboek die een lopende verjaringstermijn stuit.”

Indien je denkt dat je geen enkele kans maakt omdat jouw arts een diagnose heeft opgeschreven met de woorden ‘na de vaccinatie’ in plaats van ‘door de vaccinatie’ om hiermee de façade van ’toeval’ te blijven ophouden, dan kun je met een groep (van bijvoorbeeld 20-30 personen) ook een claim indienen. Advocaat Frank Stadermann legt dit uit in deze video op VideoWaarheid. Indien bijvoorbeeld 30 personen hetzelfde is overkomen wordt het moeilijk gemaakt voor een rechter om vol te houden dat er geen temporaal verband is. 

Mijn stuitingsbrieven had ik al een tijdje geleden verstuurd. Opmerkelijk was dat ik redelijk snel een schriftelijk antwoord terug kreeg. Als je met harde taal praat, dan krijg je dus blijkbaar wel snel een antwoord terug en wordt er ook met harde taal teruggesproken. Ik heb van zowel de staat als de producent het antwoord gekregen dat zij zich niet verantwoordelijk voelen voor mijn schade. Er wordt zelfs naar elkaar verwezen. Dit soort antwoorden werken bloeddruk verhogend, maar laat je je niet afschrikken door hun antwoorden, ze dekken zich in. 

Een aantal advocaten waarmee ik heb gesproken geeft aan dat het een lange adem vergt. Bij de Mexicaanse griepprik slachtoffers hebben we gezien dat een aantal kinderen uiteindelijk na meer dan 10 jaar strijden een schadevergoeding hebben gekregen. Jammer genoeg weten we ook dat vele slachtoffers buiten de boot vielen vanwege de krankzinnige criteria. We kunnen niet in de verre toekomst kijken, maar wie weet maak jij wél kans op een schadevergoeding. Het is het proberen waard, toch? 

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter